Latest Posts

Visi, Misi dan Objektif

VISI Menjadikan Pusat Bahasa Arab Selangor sebagai pusat utama memperkembangkan dan memperkasakan Bahasa Arab secara profesional. MISI Menguruskan latihan dan kursus bahasa Arab Menyediakan sumber bahan rujukan bahasa Arab Menerapkan penggunaan teknologi terikini ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab OBJEKTIF Melahirkan generasi al-Qur’an yang…
Read more