Peringkat Guru

KONVENSYEN PENDIDIKAN BAHASA ARAB PERINGKAT ANTARABANGSA KALI KEDUA

Pada 14-15 November 2017 yang lalu Unit Latihan Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Islamic Educational,Scientific & Cultural Organization (ISESCO),Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) dan Pusat Bahasa IMANS  telah mengadakan Konvensyen Pendidikan Bahasa Arab Peringkat Antarabangsa Kali Ke-2 yang  bertempat di Kolej Universiti Islam…
Read more